Care in Company

Care in company biedt ondersteuning op maat: continuïteit in de organisatie staat centraal, met als uitgangspunt de wensen en mogelijkheden van zowel de werknemer als de werkgever. Middels workshops en themabijeenkomsten worden leidinggevenden, HRM professionals, bedrijfsartsen en andere betrokkenen bekend gemaakt met mogelijkheden omtrent begeleiding van medewerkers na de diagnose kanker. Organisaties worden ondersteund in het herijken van hun personeelsbeleid als het gaat om kanker, met name om langdurig en onnodig uitval te voorkomen. Maatwerkbegeleiding wordt geboden in de vorm van casusbegeleiding ter ondersteuning van leidinggevenden en HRM professionals. Care in company helpt organisaties sinds kort ook aan het behalen van een certificaat "Caring company" waarmee inzichtelijk wordt dat er binnen het personeelsbeleid aandacht is voor kanker op het werk.

Re-turn | Werk en kanker

Re-turn is volledig gespecialiseerd in verzuim en re-integratie bij kanker en werkt in heel Nederland aan huis en op de werkplek. Re-integreren is hard werken. Er moet steeds een schepje bovenop en je moet het lang volhouden. Re-integreren bij kanker is ook complex. Vrijwel iedereen krijgt te maken met vermoeidheid, cognitieve beperkingen en wisselende belastbaarheid. Bovendien is de uitdaging om werkhervatting te combineren met herstel. Re-turn ontwikkelde daarom Werkkracht bij kanker©, een bewezen en effectief programma waarbij sport, herstel en re-integratie gecombineerd worden en ervaringskennis een grote rol speelt.

De aanpak van Re-turn kenmerkt zich door een heldere structuur. Concrete voorspellers leiden tot een duidelijke route en een veilig kader, waarbinnen ook de adviezen van de arbodienst of bedrijfsarts passen en oog is voor de wet- en regelgeving. Ook zelfstandigen en mensen met een UWV uitkering kunnen bij Re-turn terecht.

Ruim 10 jaar ervaring laat zien dat werknemers met kanker die begeleid worden door Re-turn eerder, beter inzetbaar én met meer plezier terugkeren op de werkvloer: zonder meer een kosteneffectieve ondersteuning dus. Oprichter en ervaringsdeskundige Ragna van Hummel: "Iedere werkgever in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met een werknemer met de diagnose kanker, de beeldvorming rond kanker op de werkvloer is daarom van groot belang. Kunnen blijven werken en terugkeer naar werk vergt een integrale blik, zorgvuldigheid en geleidelijkheid.”

Tijdig deskundige kennis inbrengen levert belangrijke inzichten op die concreet helpen om werkvermogen bij kanker te behouden en inzetbaarheid te vergroten. Re-turn werkt vanuit de gedachte dat werken mensen gelukkiger kan maken, ook bij kanker. Daarom stimuleren we mensen met kanker om in iedere ziektefase de rol van werk steeds opnieuw te onderzoeken, heldere afspraken te maken en zo de kracht van werk te benutten: dat is winst voor alle betrokkenen.

Stap.nu

Stap.nu is specialist in "werk en kanker". Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 werknemers de diagnose kanker. Dit roept vragen, onzekerheden en situaties op, waar een werkgever samen met zijn werknemer op een juiste manier wil anticiperen en reageren. Werk en kanker is een proces waarbij meer komt kijken dan gewoon weer aan het werk gaan. Men is zich bewuster dan ooit dat kwaliteit in werk voorop staat. Soms zijn de gevolgen van de behandelingen direct merkbaar in het oppakken van het leven en werk. Dit kan zich uiten in het ervaren van beperkingen in concentratie, vermoeidheid of in het overzien van taken. Stap.nu biedt hiervoor specifieke interventies. Begeleiding van medewerkers met kanker is maatwerk. Inzicht in het proces, communicatie, de juiste interventies, gevoel van vertrouwen en samenwerking leveren een bijdrage tot het gewenste resultaat. Onze focus ligt op het behouden van en terugkeren in werk waarbij een optimale samenwerking tussen de werkgever, werknemer en de coaches van Stap.nu centraal staan.

Care in company

  Re-turn werk en kanker   Stap.nu