Minister Asscher onderkent het belang van meer aandacht voor kanker op de werkvloer en stelt concrete maatregelen voor. Zijn plannen komen voort uit gesprekken met verschillende partijen, waaronder de Groep Werk & Kanker. Zijn besluiten zijn te lezen in een brief die hij op 10 juli aan de Tweede Kamer stuurde.

Een woordvoerder van Groep Werk & Kanker: 'We zijn blij dat de minister de urgentie en het belang van dit thema onderkent. De minister stelt bovendien concrete maatregelen voor, die ervoor moeten zorgen dat de arbeidsparticipatie van (ex-)kankerpatiënten wordt bevorderd. Dat juichen wij toe.'

Pilot no-riskpolis

De maatregelen die de minister in zijn brief voorstelt omvatten onder andere een pilot met een no-risk polis voor kankerpatiënten, onderzoek naar verbetermogelijkheden in de Ziektewet en de WIA, en extra voorlichting over het onderwerp.

De volledige brief van de minister kunt u hier downloaden.

Over de Groep Werk & Kanker

De Groep Werk & Kanker treedt op als klankbord en adviseur van de overheid en is een vraagbaak voor arbodiensten, verzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgverleners en werkgeversplatforms. Onze visie is dat (kunnen) werken bij kanker, zowel tijdens de behandelingen als erna, herstel bevordert en bijdraagt aan kwaliteit van leven.