Werken met kanker

Beproefde kwaliteit

Mens en maatschappij

Kanker en werk, dat is geen vanzelfsprekende combinatie. Toch loont op tijd de juiste aandacht geven enorm. Om die reden is de Groep Werk & Kanker opgericht. De leden van de Groep Werk & Kanker hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot experts met een schat aan praktijkervaring. Zij zijn stuk voor stuk specialisten in werkgerelateerde problematieken en kennen alle ins en outs bij de begeleiding van organisaties, werknemers en ondernemers bij verzuim, werkhervatting en re-integratie bij kanker.

De leden van de Groep Werk & Kanker werken ervaringsgestuurd en vanuit de overtuiging dat werken bij kanker bijdraagt aan kwaliteit van leven. We benaderen werk niet eenzijdig, maar vanuit de gedachte dat herstel en werkhervatting hand in hand gaan. De Groep Werk & Kanker bestaat uit expertisebedrijven die tezamen alle gebieden bestrijken, van baanbehoud en verzuimbegeleiding tot re-integratie en van het trainen van leidinggevenden tot werkhervatting vanuit een uitkering.

De expertisebedrijven in de Groep Werk & Kanker ondersteunen dagelijks tientallen individuele organisaties en mensen. Daarnaast stellen zij via de Groep Werk & Kanker hun kennis breder breder beschikbaar. De Groep is een bron van praktijkkennis over werken tijdens en na kanker en een laagdrempelige vraagbaak en klankbord voor de overheid, verzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgverleners en werkgeversplatforms. Met hen zet de Groep zich graag actief in voor een afname van het stigma rond kanker op de werkvloer, met oog voor de belangen van zowel werkgever als werknemer. In een kennisgebied dat zich zo snel ontwikkeld zijn kwaliteit en professionaliteit van groter belang dan ooit. Wie met een gerust hart wil verwijzen, stuurt (ex-)kankerpatiënten met werkvragen naar de leden van de Groep Werk & Kanker.

 

Persbericht: Groep Werk & Kanker lanceert het Kenniscentrum werk & kanker